Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

523/CV-STNMT
V/v yêu cầu hoàn thiện một số hồ sơ thủ tục trong quá trình triển khai thực hiện công trình Hạ tầng khung khu trụ sở cơ quan khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Công văn
10/07/2018
10/07/2018
Số hiệu Trích yếu