Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

7/CT-UBND
Chỉ thị về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2018
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Công văn
09/07/2018
09/07/2018
Số hiệu Trích yếu