Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

521/STNMT-QLĐĐ
V/v tham gia vào hồ sơ thỏa thuận quy hoạch xây dựng cửa hàng xăng dầu xã Thanh Chăn huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
09/07/2018
09/07/2018
Số hiệu Trích yếu