Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

520/STNMT-QLĐĐ
V/v tham gia thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Tạo quỹ đất bố trí dân cư công trình nội thị và san ủi mặt bằng trung tâm huyện Nậm Pồ và đất hai bên đường từ ngã ba Nà Hỳ vào trung tâm huyện Nậm Pồ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
09/07/2018
09/07/2018
Số hiệu Trích yếu