Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

163/TTr-STNMT
Đề nghị ban hành thông báo thu hồi đất đề thực hiện dự án đầu tư XD khu đô thị mới Nam Thanh Trường...
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
04/07/2018
04/07/2018
Số hiệu Trích yếu