Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

161/TTr-STNMT
Thẩm định báo cáo đề xuất đầu tư dự đầu tư XD cơ sở hạ tầng để đấu giá QS đất ở tại khu C13, P Thanh Trường TPĐBP
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
29/06/2018
29/06/2018
Số hiệu Trích yếu