Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

503/STNMT-KHTC
V/v xử lý phát sinh khi thi công xây dựng gói thầu xây lắp và mua sắm thiết bị công trình: cải tạo, xử lý triệt để ô nhiễm bãi chôn rác thải Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Công văn
03/07/2018
03/07/2018
Số hiệu Trích yếu