Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

145/BC-STNMT
Bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa chuyển sang mục đích khác năm 2018 trên địa bàn tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Báo cáo
29/06/2018
29/06/2018
Số hiệu Trích yếu