Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

515/QĐ-UBND
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: Kè bảo vệ đất nông nghiệp và khu dân cư ven suối Nậm Húa, xã Xuân Lao, huyện Mường Ảng
UBND tỉnh Điện Biên
Môi trường
Quyết định
25/06/2018
25/06/2018
Số hiệu Trích yếu