Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

160/TTr-STNMT
V/v ban hành Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho các Thành lập tổ chuyên viên giúp việc HĐND, bồi thường, TĐC các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
27/06/2018
27/06/2018
Số hiệu Trích yếu