Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

119/QĐ-STNMT
V/v thành lập HĐTĐ báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư XD khu đô thị mới Nam Thanh Trường
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Môi trường
Quyết định
27/06/2018
27/06/2018
Số hiệu Trích yếu