Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

494/KH-STNMT
Kiểm tra, thẩm định, đánh giá nội dung tiêu chí số 17 đối với với các xã XD nông thôn mới trên địa bàn tỉnh ĐB năm 2019
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Kế hoạch
27/06/2018
27/06/2018
Số hiệu Trích yếu