Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

159/TTr-STNMT
Tờ trình về việc bổ sung thêm một số máy móc trang thiết bị chuyên dùng cho Sở Tài nguyên và Môi trường theo Quyết định 824/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Tờ trình
27/06/2018
27/06/2018
Số hiệu Trích yếu