Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

141/BC-STNMT
Phương án quy hoạch, phương án tổng thể về bồi thường hỗ trợ, TĐC dự án Cảng hàng không Điện biên và quy hoạch phân khu Tây Bắc gắn với quy hoạch Cảng hàng không Điện biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Báo cáo
26/06/2018
26/06/2018
Số hiệu Trích yếu