Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

477/STNMT - QLĐĐ
V/v tham gia ý kiến thẩm định điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường dạo, leo núi khu du lịch Pá Khoang
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
21/06/2018
21/06/2018
Số hiệu Trích yếu