Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

473/STNMT - QLĐĐ
V/v tham gia thẩm định dự án cơ sở sản xuất gạch không nung xi măng cốt liệu xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
21/06/2018
21/06/2018
Số hiệu Trích yếu