Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

470/STNMT - QLĐĐ
V/v tham gia thẩm định cho chủ trương đầu tư dự án Thủy điện Mô Phí, xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
21/06/2018
21/06/2018
Số hiệu Trích yếu