Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

155/TTr - STNMT
V/v đề nghị cấp Giấy phép khai thác cát long f sông nậm Rốm làm VLXDTT mỏ bản pom Lót xã Pom lót và Dội 18 xã noong Luống
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Địa chất - Khoáng sản
Tờ trình
21/06/2018
21/06/2018
Số hiệu Trích yếu