Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

472/STNMT-KS
Ban hành quy chế phối hợp quản lý bảo vệ khoáng sản khu vực giáp ranh giữ tỉnh Lai Châu và tỉnh Điện biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Địa chất - Khoáng sản
Công văn
21/06/2018
21/06/2018
Số hiệu Trích yếu