Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

156/TTr-STNMT
Đề nghị thẩm định phương án giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất xây dựng dự án: khu đô thị mới Nam Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
21/06/2018
21/06/2018
Số hiệu Trích yếu