Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

151/TTr-STNMT
Đề nghị thẩm định Phương án giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất dự án đầu tư xây dựng công trình: Cầu dầm BTCT L= 33m bản Ta Pô, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
20/06/2018
20/06/2018
Số hiệu Trích yếu