Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

152/TTr-STNMT
Tờ trình Về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án " Kè bảo vệ đất nông nghiệp và khu dân cư ven suối Nậm Húa, xã Xuân Lao huyện Mường Ảng"
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Môi trường
Tờ trình
20/06/2018
20/06/2018
Số hiệu Trích yếu