Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

462/STNMT-QLĐĐ
V/v ủy quyền thu hồi đất để thực hiện đầu tư: Đường Na Sang (Km146+200/QL12)-TT.Xã HUổi Mí - Nậm Mức (Km452+300/QL6) - Thị trấn Tủa Chùa Huổi Lóng, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
20/06/2018
20/06/2018
Số hiệu Trích yếu