Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

118/QĐ-STNMT
Quyết Định: V/v phân bổ nguồn vốn chi sự nghiệp Đề án sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh tại điểm bản Mường Toong 10 xã Mường Toong, huyện Mường Nhé, năm 2018
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Quyết định
20/06/2018
20/06/2018
Số hiệu Trích yếu