Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

652/UBND-TNMT
V/v giải quyết vướng mắc trong việc thẩm định phê duyệt phương án dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ TĐC cho người SDD và các đối tượng bị ảnh hưởng khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện điểm tái định cư số 1, phường Him Lam đợt 3.
UBND tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
18/06/2018
18/06/2018
Số hiệu Trích yếu