Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

499/QĐ-UBND
Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất xây dựng công trình: Chống quá tải lưới điện trung hạ áp phần đường dây 22 kV huyện Điện Biên và thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
UBND tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Quyết định
15/06/2018
15/06/2018
Số hiệu Trích yếu