Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

117/QĐ-STNMT
V/v phê duyệt đơn vị tư vấn định giá đất cụ thể đối khu đất đầu tư XD khu đô thị mới Nam Thanh trường
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Quyết định
15/06/2018
15/06/2018
Số hiệu Trích yếu