Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

448/STNMT-KHTC
V/v xem xét thiết kế điều chỉnh một số nội dung phát sinh khi thi công xây dựng gói thầu số 7: Xây lắp công trình Cải tạo, xử lý triệt để ô nhiễm bãi chôn lấp rác thải Noong Bua thành phố Điện Biên Phủ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Công văn
13/06/2018
13/06/2018
Số hiệu Trích yếu