Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

447/TB-STNMT
Về việc mất phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Hủy giấy chứng nhận
Thông báo
13/06/2018
13/06/2018
Số hiệu Trích yếu