Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

444/TTr-STNMT
V/v đề nghị tham gia ý kiến về định giá đất để thu tiền sử dụng đất khi nhà nước giao đất đối với Dự án Khu đô thị mới Nam Thanh Trường tp ĐBP
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
13/06/2018
13/06/2018
Số hiệu Trích yếu