Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

443/STNMT-QLĐĐ
Về việc lấy ý kiến tham gia quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
13/06/2018
13/06/2018
Số hiệu Trích yếu