Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

442/STNMT-QLĐĐ
Về việc tham gia ý kiến thẩm định hồ sơ thành lập cụm công nghiệp hỗn hợp xã Ẳng Tở, huyện Mường Ẳng, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
13/06/2018
13/06/2018
Số hiệu Trích yếu