Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

438/GXN-STNMT
Giấy xác nhận đăng ký KH BVMT dự án thành phần 5(ĐB:05-DADT:02) tỉnh ĐB thuộc hợp phần cầu dự án XD cầu dân sinh và quản lý tài sản địa phương (LRAMP)
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Môi trường
Công văn
12/06/2018
12/06/2018
Số hiệu Trích yếu