Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

433/STNMT-MT
V/v trả hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án khu du lịch sinh thái, vui chới giải trí, dịch vụ nhà hàng và biệt thự nghỉ dưỡng Hồng Lứu TPĐBP
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Môi trường
Công văn
11/06/2018
11/06/2018
Số hiệu Trích yếu