Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

427/STNMT-QLĐĐ
V/v tham gia hồ sơ báo cáo điều chỉnh quy hoạch dự án thủy điện Mường Tùng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
08/06/2018
08/06/2018
Số hiệu Trích yếu