Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

421/CV-STNMT
V/v chỉnh sửa, hoàn thiện bản kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với nhà máy nước TPĐBP tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Tài nguyên nước
Công văn
06/06/2018
06/06/2018
Số hiệu Trích yếu