Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

139/TTr-STNMT
Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất dự án đầu tư xây dựng công trình:chống quả tải lưới điện trung hạ áp phần đường dây 22kv huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
06/06/2018
06/06/2018
Số hiệu Trích yếu