Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

138/TTr-STNMT
Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất xây dựng công trình: cải tạo Nâng cấp phòng khám đa khoa khu vực Mường Nhà huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
06/06/2018
06/06/2018
Số hiệu Trích yếu