Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

137/TTr-STNMT
Về việc giao đất, giao rừng cho Ban quản lý rừng Di tích lịch sử và Cảnh quan môi trường Mường Phăng tại địa bàn các xã: Mường Phăng và Pá Khoang, huyện Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
05/06/2018
05/06/2018
Số hiệu Trích yếu