Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

411/STNMT-QLĐĐ
Về việc thực hiện kết luận của Kiếm toán nhà nước về thu tiền sử dụng đất đối với Dự án khu dân cư Bom La, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
04/06/2018
04/06/2018
Số hiệu Trích yếu