Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

831/QĐ-UBND
V.v phê duyệt phê duyệt phương án tái định cư cho hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng công trình: Đoạn tuyến đường nối từ đường Võ Nguyên Giáp đến khu TĐC Noong Bua ...
UBND Thành phố Điện Biên Phủ
Quản lý đất đai
Quyết định
31/05/2018
31/05/2018
Số hiệu Trích yếu