Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

829/QĐ-UBND
V.v phê duyệt phương án đối trừ đất cho các hộ gia đình có đất thu hồi để thực hiện Dự án: Đường vào tái định cư Noong Bua ( đoạn từ đường Hoàng Văn Thái đến ngã tư Khe Chít) thành phố ĐBP.
UBND Thành phố Điện Biên Phủ
Quản lý đất đai
Quyết định
30/05/2018
30/05/2018
Số hiệu Trích yếu