Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

131/TTr-STNMT
Đề nghị thẩm định PA giá đất cụ thể để tính tiền bồ thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư XD công trình hỗ trợ đến bù, giải phóng mặt bằng san nền trường THCS, xã Nà Sáy huyện Tuần Giáo tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
30/05/2018
30/05/2018
Số hiệu Trích yếu