Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

394/CV-STNMT
V/v phối hợp cung cấp số liệu về danh sách dự án bất động sản, các dự án phát triển nhà ở, dự án khu đô thi trên địa bàn tỉnh
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
30/05/2018
30/05/2018
Số hiệu Trích yếu