Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

396/TB-STNMT
Về việc điều tra, khảo sát, lập phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các tổ chức và nghĩa trang thuộc Dự án nâng cấp Cảng hàng không Điện Biên Phủ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Thông báo
30/05/2018
30/05/2018
Số hiệu Trích yếu