Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

399/STNMT-QLĐĐ399/STNMT-QLĐĐ
V/v thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại khu dịch vụ, thương mại cửa khẩu Huổi Puốc
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
31/05/2018
31/05/2018
Số hiệu Trích yếu