Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

403/STNMT-QLĐĐ
V/v tham gia vào hồ sơ thỏa thuận quy hoạch xây dựng cửa hàng xăng dầu Pa Ham, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
31/05/2018
31/05/2018
Số hiệu Trích yếu