Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

373/LKC-STNMT
Lệnh khởi công Gói thầu xây lắp + thiết bị Dự án đầu tư xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật khung khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vị dọc trục đường 60m
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
22/05/2018
22/05/2018
Số hiệu Trích yếu