Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

384/STNMT-TNN
tham gia ý kiến vào bản kê khai tình tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của công ty cổ phần cấp nước Điện Biên và công ty TNHH Hiệp thành tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Tài nguyên nước
Công văn
28/05/2018
28/05/2018
Số hiệu Trích yếu