Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

380/STNMT-QLĐĐ
V/v tham gia nội dung hồ sp QH chi tiết tý lệ 1/5000 khu dân cư hai bên tuyến đường Thanh Minh - Đồi đốc lập TPĐBP
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
25/05/2018
25/05/2018
Số hiệu Trích yếu